Правила за приемане в сервиз

Правила за приемане в сервиз

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КАФЕМАШИНИ В СЕРВИЗ

1. Машините се приемат за сервиз с налични всички контейнери, ръкохватки и други части, необходими за работата им. Липсата на части се отбелязва на Сервизната карта при приемане.

2. Не носим отговорност за кашони, торби и други опаковки на машините, с които са донесени за сервиз. Ако са прекалено важни за Вас, моля приберете си ги.

3. При следните стойности на ремонта, ремонтираме машината, без да се обаждаме за потвърждение.

 до 60 лв за машини с ръкохватки и капсули,

 – до 100 лв за автомати и комбинирани машини.

При отказ от ремонт, клиентът дължи такса за диагностика в размер на 30 лв (без ДДС).

Моля, ако не сте съгласни с това условие, не оставяйте машината си за ремонт при нас!

Сервизът не носи отговорност за машини, непотърсени в 60-дневен срок от датата на приемане в сервиз. Този срок включва 30 дни за ремонт и допълнителни 30 дни за получаване. След тези 60 дни, машините биват разглобени или изхвърлени, без възможност за връщане на клиента.

Ако има налична, може да бъде предоставена за ползване оборотна машина, срещу такса от 20 лв. за целия период на престой на клиентската машина в сервиз. При получаване на ремонтираната си машина, клиентът е длъжен да върне оборотната машина във вида, в който я е получил. По преценка на персонала, може да бъде поискан депозит за ползваната оборотна машина.

Моля, запознайте се с Общите условия в Сервизната карта, преди да я подпишете!

Персоналът на Магазина е длъжен да изпълнява посочените правила.